سبد گل آویسا

189,000 تومان

 • 25 تا 30 سانتی متر
 • 25 تا 30 سانتی متر
 • حسیری
 • گل های رنگارنگ
 • سنتی
 • گل آرایی
 • تعداد هشت شاخه لیلیوم ، مجموعی از آلسترومریا و لوسینتوس و گل های داوودی مینیاتوری و رز مینیاتوری و میخک مینیاتوری
 • امکان اضافه به سبد خرید
 • امکان اضافه به سبد خرید
 • چهار فصل
 • حداکثر سه ساعت پس از ثبت سفارش
 • امکان اضافه به سبد خربد
 • به دلیلی فصلی بودن برخی از گلها ممکن است در صورت موجود نبودن گل در زمان ثبت سفارش از مشابه آن استفاده گردد .
مــزایا
مــعایب