سبد گل ساتیا

124,600 تومان

 • 20 تا 25 سانتی متر
 • 15 تا 20 سانتی متر
 • حسیری
 • گل های رنگارنگ
 • سنتی
 • گل آرایی
 • سه عدد لیلیوم و مجموعی از گل های مینیاتوری و لیسیانتوس و میخک
 • امکان اضافه به سبد خرید
 • امکان اضافه به سبد خرید
 • چهار فصل
 • حداکثر سه ساعت پس از ثبت سفارش
 • امکان اضافه به سبد خربد
 • به دلیلی فصلی بودن برخی از گلها ممکن است در صورت موجود نبودن گل در زمان ثبت سفارش از مشابه آن استفاده گردد .
مــزایا
مــعایب