سبد گل نوگل

125,000 تومان

 • 25 تا 30 سانتی متر
 • 20 تا 25 سانتی متر
 • فوم
 • گل های بهاری
 • سنتی
 • گل آرایی
 • 15 شاخه میخک و 15 شاخه مارگریت و گلهای مینباتوری
 • امکان اضافه به سبد خرید
 • اوایل بهار
 • حداکثر سه ساعت پس از ثبت سفارش
 • امکان اضافه به سبد خربد
 • به دلیلی فصلی بودن برخی از گلها ممکن است در صورت موجود نبودن گل در زمان ثبت سفارش از مشابه آن استفاده گردد .
مــزایا
مــعایب