سبد گل کیارا

235,200 تومان

  • 40 تا 45 سانتی متر
  • 25 تا 30 سانتی متر
  • حسیری
  • برگ و گل
  • مرسوم
  • گل آرایی همراه با برگ آرایی
  • چهار فصل
  • حداکثر سه ساعت پس از ثبت سفارش
  • به دلیلی فصلی بودن برخی از گلها ممکن است در صورت موجود نبودن گل در زمان ثبت سفارش از مشابه آن استفاده گردد .
مــزایا
مــعایب