سبد گل سامیرا

295,000 تومان

 • 40 تا 45 سانتی متر
 • 35 تا 40 سانتی متر
 • چوبی
 • برگ و گل
 • مرسوم
 • گل آرایی همراه با برگ آرایی
 • 22 شاخه رز ، 8 ژربرا ، آلستر و برگ آرایی
 • امکان اضافه به سبد خرید
 • امکان اضافه به سبد خرید
 • چهار فصل
 • حداکثر سه ساعت پس از ثبت سفارش
 • امکان اضافه به سبد خربد
 • به دلیلی فصلی بودن برخی از گلها ممکن است در صورت موجود نبودن گل در زمان ثبت سفارش از مشابه آن استفاده گردد .
مــزایا
مــعایب