گلدان گل رز مهتاب

259,000 تومان

 • 40 تا 45 سانتی متر
 • 20 تا 25 سانتی متر
 • سفالی
 • گل های مینیاتوری ، آفتابگردان و رز سرخ
 • مدرن
 • گل آرایی
 • تعداد 3 شاخه آفتابگردان و 4 شاخه رز سرخ و 2دسته داوودی مینیاتوری و گل های خشک
 • تعداد 4 شاخه آفتابگردان و 6 شاخه رز سرخ و 3 دسته داوودی مینیاتوری و گل های خشک
 • امکان اضافه به سبد خرید
 • امکان اضافه به سبد خرید
 • حداکثر سه ساعت پس از ثبت سفارش
 • امکان اضافه به سبد خربد
 • به دلیلی فصلی بودن برخی از گلها ممکن است در صورت موجود نبودن گل در زمان ثبت سفارش از مشابه آن استفاده گردد .
مــزایا
مــعایب